Alla våra attefallshus levereras som byggsatser med digitalt färdigkapade stommar.  Välj fritt bland våra produkter och tjänster: från ritningar till allt med arkitektritningar, bygghandlingar, bygglovansökan/anmälan, millimeterkapad trästomme och byggsats. Vi ger dig unika förutsättningar för ett enkelt, snabbt och problemfritt bygge. Du får ett modernt fint hus, du kan detaljstyra vad huset ska innehålla och välja hur mycket arbete du vill göra själv.

VÄLJA STOMME 

Alla stommar sågas med digital robotkap med millimeterprecision och till alla våra hus har vi flera varianter på stommar beroende på snözon och val av isolertjocklek. Alla hus i Sverige måste, enligt lag, dimensioneras efter aktuell snözon. Det innebär att attefallhus i norra Sverige kräver mycket kraftigare takbalkar än hus i Södra sverige. Regelstommen i hus med badrum/WC är alltid dimensionerad för kakel/klinker med ett cc mått på 300mm.

Stomme 145 mm

U-värde: 0,22W/m2 K
Uppbyggnad vägg (264 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, 9 mm utegips, 145 mm stomme+isolering, PE-folie, 45 mm regel/isolering, 15 mm invändig panel.

Den tjockaste, stabilaste och mest välisolerade väggkonstruktionen har en bärande regelstomme på 145 mm. Av miljö- och energiskäl rekommenderar vi denna stomme. Med 145+45 mm isolering bör denna stomme vara det naturliga valet för alla som skall använda bostaden även vintertid oavsett var man bor i landet.

Stomme 120mm

U-värde: 0,35W/m2 K
Uppbyggnad vägg (185 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, vindduk, 120 mm stomme/isolering, (45 regel/isolering) PE-folie, 15 mm invändig panel

En stomme på 120 mm som främst är för byggnader som skall användas som fritidshus eller gäststuga under det varma halvåret. Kan enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

 

 

OM ISOLERINGEN

Sverige är ett långt land med flera olika klimatzoner. Det ställs andra krav på isoleringsförmåga i väggar och tak på hus i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Attefallshus och friggebodar har en begränsad maximal byggnadsyta (25 resp. 15 kvm) vilket medför att ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan. Byggnader som skall användas som permanentbostad behöver mer isolering än en byggnad som skall användas som förråd. Mer information angående hus isolering har vi skrivit på sidan: attefallshus isolering

Isolering i taket är det är upp till var och en bestämma. Taken är oftast parallelltak, där man i ett första steg isolerar mellan takbalkarna. Takbalkar är för det mesta 220mm. Om det krävs ytterligare isolering är det bara att bygga på takbalkarna nedåt och komplettera med isolering. Rumshöjden minskar förstås med motsvarande höjd.

Önskar man mer isolering är det enkelt och möjligt att isolera husen ytterligare. Viktigt att tänka på är, när golvytan minskas, att tillgänglighetskraven tillgodoses om byggnaden skall användas som komplementbostadshus.

Vi har valt att använda utegips som vindskydd istället för vindduk i denna konstruktion. Vi tycker att utegips är att föredra eftersom den bl.a stabiliserar stommen och står emot väta bättre än de flesta vinddukar.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN MAN VÄLJER ATTEFALLSHUS

Många som bygger attefallshus förväntar sig en enkel byggprocess. I själva verket är vägen full av hinder och krångel. Det handlar om alltifrån att ta reda på vilka regler som gäller avseende klimatzon och snözon till att ta fram rätt ritningar och handlingar för att söka tillstånd och få startbesked av kommunen. Det är många faktorer som man måste känna till och ta i beaktande. Vi har därför gjort en guide för att ditt bygge ska bli så problemfritt och enkelt som möjligt.

Genomgången är uppdelad i 6 steg:

1. Anpassa attefallshuset till omgivningen

Välj ett attefallshus som passar in och fyller den funktion du önskar så är chansen till värdeökning på fastigheten betydligt större och du får en estetiskt tilltalande miljö. Genom att beställa ett hus som arkitektritas speciellt för din fastighet uppnår du bäst resultat men du kan också beställa ett färdigritat hus som med rätt proportioner, material, kulör och kanske med en mindre justering passar perfekt. Genom att tänka till och planera noga kan du skapa flera trevliga rum på tomten bara genom att bygga ett attefallshus.


2. Komplementbostad eller komplementbyggnad - mycket viktigt att veta skillnaden

I detta avsnitt behandlar vi skillnaden mellan komplementbostadshus och komplementbyggnad med fokus på det som krävs om attefallhuset ska användas som permanent bostad. Med permanent boende avses att man bor där stadigvarande och är skriven på adressen. Samma krav som gäller för vanliga bostadshus gäller då. Exempel på krav som ska uppfyllas är tillgänglighets – och brandssäkerhetskraven. Det ställs inte alls samma krav på om det är gästhus, förråd, eller ateljé. Då kallas det för komplementbyggnad och kraven är mildare. I sin anmälan måste man redovisa om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga.


3. Regler attefallshus

Reglerna för attefallshus är många och svåra att tolka. Avsnittet går igenom alla regler och förutsättningar som gäller för att man ska uppföra ett hus. En stor skillnad mot friggeboden är att attefallshuset får inredas till en självständig bostad både som fritidsbostad eller permanent bostad.


4. Attefallshus ritningar - vilka behövs för anmälan

I detta avsnitt listar vi och ger exempel på alla ritningar/handlingar som behövs vid anmälan. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till den lokala byggnadsnämnden. Anmälan ska skickas in för att få startbesked. Att börja bygga utan startbesked kan bli dyrt. Men något bygglov behövs inte.  Ordet ”anmälan” är missledande eftersom att sammanställa alla handlingar och ritningar  som krävs är inte en enkel och snabb process för en amatör något man ibland kan missledas att tro. Byggnadsnämnderna kommer nämligen att göra samma prövning som för ett bygglov och kraven på dokumentation är i princip desamma. Fel – kraven på dokumentation är högre vid en anmälan, speciellt om attefallshuset ska användas som bostad. 


5. Attefallshus pris - vad kostar attefallshus att bygga?

Avsnittet börjar med att ge 3 viktiga tips att ta fasta för att minimera problem och överraskningar när man ska bygga nytt hus. Vid köp av arkitekt- och konstruktionsritningar från oss erhåller man utförliga mängdförteckningar på allt material som behövs till färdigt hus. Vår prissättning på våra materialpaket utgår från faktiska materiallistor och ger därmed dig som kunden full insyn och ökad kunskap vad och hur mycket material som ingår i varje hus. Det blir de enkelt att göra prisjämförelse på byggmaterialet genom att begära in offerter från leverantörer med hjälp av de dessa detaljerade mängdförteckningar. Vi har gjort en detaljerad budget inklusive arbetskostnad efter de mängdförteckningar som finns till vårt hus Carl-Axel. 

6. Hur bygga attefallshus

Bygga själv eller anlita hantverkare? Nyckelfärdigt eller lösvirkeshus? Platta på mark eller plintar? Hur mycket isolering ska det vara i väggarna? Är några av de frågorna som vi svarar på i detta avsnitt.

 

 

 

 

Share