DETTA INGÅR I DE OLIKA PAKETEN

I ritningspaketet ingår alla ritningar och handlingar som behövs från bygglov till bygghandlingar. Stompaket innehåller alla reglar till bärande väggar och tak. I byggsatsen ingår allt material som är oberoende av personliga val, som t ex isolering, råspont, takpapp etc. Vi förbättrar och utvecklar vår byggsats löpande. Här nedan visar vi det som ingår i gällande leveransomfattning.

1. DETTA INGÅR VID KÖP AV RITNINGSPAKET:


När du beställer arkitektritningar av BimHouse ingår:

Planritningar 1:50
Sektionsritningar 1:50
Fasadritningar 1:50
BIMx A-modell på färdigt hus.

När bygglov skall sökas är det nödvändigt med ritningar i skala 1:100 därför ingår också:

Planer 1:100
Fasader 1:100
Sektioner 1:100

Konstruktionsritningar redovisar hur byggnaden byggs. Vi levererar också mängdförteckningar och detaljerade kaplistor. Dessa ritningar/handlingar ingår:

Takplan 1:50
Stomplan 1:50
Planer, sektioner och fasader 1:50 måttsatta
Fönster och dörruppställning
Kaplista på stommen
Mängdlista på stommen i excel-format
Mängdförteckningar på mtrl i väggar/tak
Måttsatta vägguppställningar över regelstommen
Golvbjälksplan 1:50
Dimensioneringberäkningar enligt EKS 10
BimX K-MODELL (En unik virtuell 3D-modell för Ipad/Iphone eller 3D-glasögon tex Google Cardboard)

2. DETTA INGÅR VID KÖP AV PRE-CUT STOMME


Stommen sågas till med digital robotkap för unik precision. Se demofilm här.

  • Alla stommar finns i flera varianter beroende på snözon och val av isolertjocklek.
  • Ingen ytterligare kapning eller anpassning behöver göras, utan stommen kan monteras direkt. All dimensionering är färdig.
  • Ritningar på varje väggelement ingår också, måttsatta och där märkningen av varje regel framgår med måttsättning, avväxlingar för fönster mm
  • Snabb resning av stommen och inget spillvirke.
  • Alla bärande reglar till tak och väggar ingår inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar och pelare.

Individuella anpassningar görs vid förfrågan. Material till mellanväggar och loft ingår inte som standard utan måste beställas separat.

3. DETTA INGÅR VID KÖP AV BYGGSATS:


BimHouse säljer nu byggsatser till våra hus. Vi erbjuder kompletterande material till väggar och tak. I vår byggsats ingår material som är oberoende av personliga val och önskemål men som är nödvändiga för ditt bygge. Att köpa våra mycket prisvärda paket ger tidig kostnadskontroll och förenklar ditt bygge.

YTTERVÄGGAR
Beroende husmodell: Enkelfasspont, dubbelfasspont eller fjällpanel

Glespanel 28x70 cc-600 mm
Utesgips 9,5 mm för vindskydd och vindavstyvning
Mineralullsisolering i samma dimension som beställd pre-cut stomme
Åldersbeständig diffusionstät PE-folie 0,2mm
Reglar installationsskikt 45x45 (ej vissa mindre hus)
Mineralullsisolering 45 mm (ej vissa mindre hus)

TAK
Underlagspapp Yap2200

Råspontsluckor 20mm
Mineralullsisolering samma dimension som takåsarna (220 mm i attefallshusen)
Variabel ångbroms typ Isover Vario extra
Glespanel 28x70 cc600

GOLVBJÄLKLAG
När stomme till golvbjälklag är beställd
Mineralullssiolering i samma dimension som bjälklag (170 mm i attefallshusen)
Trossbottenskiva 6,0x550X1220
22x95 impr trall för trossbottenskiva

4. DETTA INGÅR VID BYGGANMÄLAN:


Alla handlingar som krävs för att din anmälan till kommunen ska bli godkänd. (Olika kommuner kräver olika dokument). Vi säkerställer att kommunen får alla de handlingar som efterfrågas. 

  • U-värdesberäkning
  • Byggnad inritad på situationsplan
  • Teknisk beskrivning
  • Funktionsmått
  • Brandskyddsdokumenation (när sådan krävs)

Vi behöver då ett underlag från er i form av en korrekt digital tomtkarta. Vilken karta som behövs varierar från kommun till kommun. Hör med Er lokala byggnadsnämnd vilka handlingar de kräver.

Share